FINLANDSSVENSKT FILMCENTRUM

arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Finlandssvenskt filmcentrum finns till för den finlandssvenska filmpubliken, filmskaparna och filmen.

Filmfolk kom hit!

Kom med och träffa andra som jobbar i den finlandssvenska filmbranschen! Filmcentrum ordnar regelbundna träffar för alla som på olika sätt jobbar med film på svenska. Håll ögonen öppna för nästa möte!
Läs mer

TACK

Finlandssvenskt filmcentrum verksamhet möjliggörs tack vare verksamhetsbidrag från

 

 

 

 

Tack vare särskilda projektstöd kan vi dessutom erbjuda en mångsidigare verksamhet för specifika målgrupper

Svenska folkskolans vänner (Filmkamraten)

Stiftelsen Tre Smeder (Barnens filmfest på Kino Engel)

AVEK (kompetenshöjande verksamhet för den finlandssvenska filmbranschen)