FINLANDSSVENSKT FILMCENTRUM

arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Finlandssvenskt filmcentrum finns till för den finlandssvenska filmpubliken, filmskaparna och filmen.

TACK

Finlandssvenskt filmcentrum verksamhet möjliggörs tack vare verksamhetsbidrag från

Svenska kulturfonden

Taike (Centret för konstfrämjande)

Föreningen Konstsamfundet

 

Tack vare särskilda projektstöd kan vi dessutom erbjuda en mångsidigare verksamhet för specifika målgrupper

Svenska folkskolans vänner (Filmkamraten)

Stiftelsen Tre Smeder (Barnens filmfest på Kino Engel)

AVEK (kompetenshöjande verksamhet för den finlandssvenksa filmbranschen)