FINLANDSSVENSKT FILMCENTRUM

Finlandssvenskt filmcentrum rf arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Finlandssvenskt filmcentrum finns till för den finlandssvenska filmpubliken, filmskaparna och filmen.

Filmcentrums arbetsområde är hela Svenskfinland plus alla svenskspråkiga var än de råkar bo i vårt land. Vår verksamhet finansieras med understöd från bl.a. undervisnings- och kulturministeriet, Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

Vi samarbetar bl.a. med kommuner, bibliotek, skolor samt övriga föreningar. Likaså med många andra filmorganisationer i Finland, bl.a. de övriga regionala filmcentren. Vår närmaste samarbetspartner är Walhalla rf, som vi delar både helsingforskansli och -personal med. I Österbotten har vi ett nära samarbete med Film i Österbotten rf.

Via samarbeten visar vi filmer för en svenskspråkig publik på olika håll i landet, erbjuder skolbio och filmpedagogik för skolelever samt lyfter fram den finlandssvenska filmen.

Filmcentrum arrangerar regelbundet diverse tillfällen för branschen för att på så sätt stöda den enskilda filmskaparens och den finlandssvenska filmbranschens utveckling, filmkunnandet i Svenskfinland och således utvecklingen av finlandssvensk film.

Filmcentrum grundades 1989 och har fram till våren 2023 letts av verksamhetsledare Dag Andersson. Idag är Mikaela Westerlund verksamhetsledare för föreningen efter att i nästan 20 år i föreningens tjänst.

Filmcentrums team består i övrigt av Anni Lappalainen och Bent Blomqvist (Åboland).

Kontakta oss för mer info.

 

TACK

Finlandssvenskt filmcentrum verksamhet möjliggörs tack vare verksamhetsbidrag från

Svenska kulturfonden

Taike (Centret för konstfrämjande)

Föreningen Konstsamfundet

 

Tack vare särskilda projektstöd kan vi dessutom erbjuda en mångsidigare verksamhet för specifika grupper

Svenska folkskolans vänner (Filmkamraten)

Stiftelsen Tre Smeder (Barnens filmfest på Kino Engel)

AVEK (kompetenshöjande verksamhet för den finlandssvenksa filmbranschen)