PUBLIK

Finlandssvenskt filmcentrum jobbar för publiken, branschen och skolorna. För publiken erbjuder vi verksamhet i hela Svenskfinland - olika koncept beroende på ort. Vi tar hand om filmvännerna också via sociala medier.

Bio Pony i Dalsbruk

På Bio Pony drivs en aktiv filmklubb i samarbete med Finlandssvenskt filmcentrum. På repertoaren både nya filmer och klassiker.