FILMSKAPARE FÅR MANUSFEEDBACK VIA FINLANDSSVENSKT FILMCENTRUM

Fyra projekt har blivit utvalda till att få feedback av de ansedda manusförfattarna Kirsi Vikman och Jimmy Karlsson, som bl.a. skrivit manus till Klaus Härös filmer My Sailor, My Love och Den bästa av mödrar

Finlandssvenskt filmcentrum arbetar allt starkare för att stöda den finlandssvenska filmen och filmbranschen. Det nyaste inslaget i denna verksamhet är att filmcentrum erbjuder manusfeedback till finlandssvenska filmskapare som önskar få stöd i sitt arbete.

De filmskapare, vars projekt blivit utvalda till att få manusfeedback är:

Anna-Karin Grönroos, Anders Lindström, Kaya Pakaslahti och Rebecka Store.

Vårens manusfeedback är en del av ett pilotprojekt där filmcentrum utvecklar kompetenshöjande verksamhet för den finlandssvenska filmbranschen. Möjligheten till manusfeedback har väckt intresse på filmfältet, vilket bekräftat att det finns ett behov för denna typs tjänster.

Filmcentrums förhoppning är att kunna erbjuda tjänsten regelbundet, så att den också kan fungera sporrande och underlätta filmskaparnas möjligheter att planera sitt arbete.

Arrangör: Finlandssvenskt filmcentrum med stöd av AVEK