VILL DU JOBBA MED FILMKULTUR I SVENSKFINLAND & FRÄMJA NORDISK FILM I FINLAND?

Finlandssvenskt filmcentrum r.f. & Walhalla r.f. lediganslår en gemensam tjänst som

filmsekreterare (Finlandssvenskt filmcentrum) & verksamhetsledare (Walhalla)

Tjänsten är på heltid och tills vidare. Du delar din arbetstid 50%-50% mellan organisationerna men din formella arbetsgivare är Walhalla. Arbetet inleds i början av år 2023, enligt överenskommelse.
 

Finlandssvenskt filmcentrum och Walhalla är filmorganisationer som har haft ett nära samarbete sedan år 2000. Samarbetet omfattar förutom en gemensam arbetstagare också bland annat ett gemensamt kontor. Föreningarna är dock självständiga och har sina egna styrelser, verksamheter och målsättningar.

 

Finlandssvenskt filmcentrum arbetar för svenskspråkig filmkultur i Finland och för den finlandssvenska filmen och filmbranschen. Filmcentrum har utöver den lediganslagna tjänsten en verksamhetsledare och en filmsekreterare på deltid. Filmcentrum äger också ett import- och distributionsbolag som distribuerar främst nordisk barn- och ungdomsfilm till biografer i hela landet.

 

Walhalla främjar nordisk film i hela landet bland annat genom landsomfattande filmserier samt samarbete med filmfestivaler och andra instanser som jobbar med filmkultur och det nordiska samarbetet, också inom Norden. Hos Walhalla finns det utöver den lediganslagna tjänsten också en kollega som sköter föreningens ekonomi. Som verksamhetsledare ska du kunna arbeta självständigt med att planera och verkställa verksamheten samt ha hand om föreningens bidragsansökningar och redovisningar.

 

Vad önskar vi oss? Vi tänker oss att du har en bakgrund inom film/filmkultur/kultur, ett kunnande inom film och filmbranschen, gärna utbildning i branschen samt intresse för det nordiska samarbetet och förstås främst för film. Grundläggande kunskap om föreningsarbete är något vi också värdesätter.

 

Du kanske är kulturproducent med ett särskilt intresse för film eller kanske du har jobbat med kultur eller film en längre tid? Viktigt är att du har ett personligt intresse för just film och att du känner dig bekväm i rollen som kulturproducent, att du njuter av att få samarbeta både med dina kollegor och med andra instanser, men också kan jobba självständigt. På ditt bord kan i filmcentrum finnas allt från att ordna en filmvisning av Klaus Härös film för en pensionärsgrupp i Västra Nyland till att planera och arrangera en serie branschträffar för finlandssvenska filmare. I Walhalla kan det handla om allt från att skaffa fram visningsrättigheter till en grönländsk dokumentärfilm till att göra upp programmet för en filmserie bestående av tiotals visningar.

 

Arbetsspråket är svenska (filmcentrum) och finska (Walhalla).

 

Vad erbjuder vi? Dessa jobb är sällan lediganslagna, så det vi erbjuder dig är inte långt ifrån unikt. Ett heltidsarbete inom filmkultur, där du i viss mån själv får delta i att planera och utveckla verksamheten och därmed ditt arbete. Föreningarna är väl etablerade och har starka nätverk inom branschen i hela landet samt goda kontakter till diverse institutioner. Arbetet är brett och omväxlande och innefattar bland annat filmdistribution, kulturproducentskap, evenemangsarrangemang, intressebevakande och filmpedagogik. Vi som jobbar här gillar att det är lite av allt - man får ett brett kunnande i branschen och får vara med om att forma verksamheten och sitt eget arbete. Vi är ett litet team, så det är viktigt att vi trivs ihop och jobbar bra tillsammans.

 

Vi erbjuder dig ett heltidsarbete med tillsvidareanställning. Lönen följer TAKU:s rekommendationer. Tjänsten blir ledig efter årsskiftet, men eftersom det viktigaste är att vi hittar rätt person, går det bra att vi kommer överens om en lämplig tidpunkt tillsammans. Arbetsplatsen ligger på Busholmen i Helsingfors.

 

FÖR MER INFORMATION, kontakta Mikaela Westerlund, vars uppgifter det är tänkt att du ska ta över, eftersom hon kommer att ta över som Finlandssvenskt filmcentrums verksamhetsledare.

Mikaela Westerlund, mikaela.westerlund(ät)filmcentrum.fi

HUR ANSÖKA? Skicka in en fritt formulerad ansökan med CV senast den 1.12 2022 till mikaela.westerlund(ät)filmcentrum.fi