FILMKULTUR PÅ SVENSKA I FINLAND

Finlandsvenskt filmcentrum rf arbetar för en aktiv och levande filmkultur på svenska i Finland. Filmcentrum grundades 1989 och vi betjänar alla som är intresserade av film; enskilda filmentusiaster, kommuner, bibliotek, skolor, föreningar m.fl.

 

Filmcentrum har verksamhetspunkter  i Åbo, Vasa och Helsingfors men arbetsområdet är hela Svenskfinland - plus alla svenskspråkiga var än de råkar bo i vårt land. Vår verksamhet finansieras med understöd från bl.a. undervisningsministeriet, Svenska Kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

 

I vårt arbete samarbetar vi med många andra filmorganisationer i Finland, bl.a. alla de övriga regionala filmcentren. Vår närmaste samarbetspartner är dock Walhalla, som vi delar både helsingforskansli och -personal med. På samma sätt har vi nyligen i Vasa inlett ett samarbete med Filmcentrum Botnia.

 

När nyfikna frågar vad Finlandssvenskt filmcentrum egentligen håller på med brukar vi svara: allt som har med film att göra - utom att själva göra film. Inget som har med film att göra är oss främmande, och det är bara våra begränsade resurser som håller oss på jorden. Men visst finns det sånt vi försöker prioritera.

 

Filmcentrum verkar för att

  • synliggöra den finlandssvenska filmen. Filmcentrum arrangerar bl.a. Finlandssvensk filmmönstring och Filmfest. Dessutom medverkar vi i flera olika lokala filmevenemang.
  • informera allmänhet och beslutsfattare om finlandssvenska filmfrågor. 
  • verka för ett ökat utbud av svenskspråkig och nordisk film i Finland. Främst sker detta genom vårt distributionsbolag  Kinoscreen,
  • utveckla skolbioverksamheten. I samarbete med skolor, kommuner och lokala biografer anordnar Filmcentrum skolbio- och knattebioföreställnigar. Tag kontakt om ni är intresserade.
  • stöda biografverksamheten på små finlandssvenska orter och göra invånare och beslutsfattare medvetna om vilken kulturell skatt den lokala biografen är. Vi har också en ambulerande biograf som verkar i hela Svenskfinland.
  • fungera som allmän informationsbyrå i frågor som rör film och filmvisning. Allt vi inte själva vet tar vi reda på - och det är vi faktiskt ganska bra på!
  • fungera som påtryckningsorgan gentemot filmbranschen och andra beslutsfattare, som alltför lätt glömmer bort sådant som svenskspråkig textning av film, anslag för svenskspråkig filmproduktion, behovet av svenskspråkiga versioner av utländska barnfilmer m.m. 

Om något av det här känns som just ditt område, eller om du har egna idéer om vad som borde göras - ta kontakt!

VI SOM JOBBAR HÄR ÄR

 

 

- verksamhetsledare

- mikaela.westerlund(at)filmcentrum.fi

- tel. 050 549 4419

 

 Dag Andersson

- Senior Advisor

- dag.andersson(at)filmcentrum.fi

- tfn 040-538 62 60
 

 


Bent Blomqvist

- Kinoscreen, distributionsfrågor,

  skolbio

- verksamheten i Åboland

- kinoscreen(at)jippii.fi

 - tfn 040-8610 488

 Anni Lappalainen

- filmsekreterare Nyland

- anni.lappalainen(at)filmcentrum.fi

- tfn 040-548 63 93