SKOLBIO

En viktig del av vår verksamhet är att erbjuda daghem och skolor film på barnens eget modersmål - svenska. Vi vill också ge barnen en så gedigen filmupplevelse som möjligt - därför ordnar vi om möjligt föreställningarna tillsammans med ortens biograf.

 

Filmcentrum kan hjälpa dig och din skola, Vi tillhandahåller filmhandledningar och andra hjälpmedel åt lärare, vi kan ge förslag på lämpliga skolbiofilmer, och vi bokar filmer och hjälper med det praktiska. Ta kontakt med Bent Blomqvist 040-8610488 eller kinoscreen(at)jippii.fi
 

FILMER FÖR SKOLVISNINGAR!

Finlandssvenskt filmcentrums distributionsbolag Kinoscreen Illusion distribuerar nordisk barn- och ungdomsfilm som kan hyras för visning på biograf. Se här vilka filmer som erbjuds.

Skolbiovisningar kan planeras med och bokas via Finlandssvenskt filmcentrum eller genom att kontakta den lokala biografen.