FRÅN SAGOR TILL FILM

“Från sagor till film” under 2012

“Från sagor till film” är ett svenskspråkigt projekt som riktar sig till
förskolan och årskurs 1 och 2. Inom ramen för projektet kommer det att
arrangeras ett antal utbildningstillfällen i form av verkstäder för elever
och lärare på nio orter på olika håll i landet. Vi kommer i första hand
att rikta oss till svenskspråkiga skolor belägna i de så kallade
språköarna såsom Uleåborg, Björneborg och Tammerfors och till
språkbadsskolor. Därtill arrangeras verkstäder också i svenskspråkiga
skolor på andra håll i Nyland, Österbotten och Åboland.

Verkstäderna leds av Antonia Ringbom som är animatör, bild- och filmmakare
med lång och bred erfarenhet av att jobba med både rörliga och
stillbilder, texter och barn. Under verkstäderna undersöker deltagarna
dels en berättelse ur olika medier – hur ser samma berättelse ut som text,
stillbilder, film o.s.v. och dels får deltagarna själva skapa sina
berättelser och göra filmer av dem. En central fråga är på vilket sätt
mediet påverkar själva berättelsen. Verkstäderna inleds under våren 2012
och forsätter under hösten 2012.

Arrangör för projektet är Walhalla rf i samarbete med Finlandssvenskt
filmcentrum rf. Projektet finnasieras av Undervisnings- och kulturministeriet - specialunderstöd för främjande av mediefostran.