Den här hösten är animation ett stort tema på olika håll i landet eftersom vi firar den inhemska animationens 100 -årsjubileum i år. Så också i Helsingfors där Filmcentrum är med om att erbjuda ett mångsidigt program för de svenskspråkiga skoleleverna.

Programmet arrangeras i samarbete med Annegården.

På Annegården visar vi olika filmurval som lämpar sig för lågstadiet, högstadiet och gymnasiet. Vi arrangerar också verkstäder där eleverna får göra egna korta filmer tillsammans med illustratören och animatören Antonia Ringbom. För de äldre eleverna blir det animationsshow med animatören Chrzu.

Animationsshow 4-18.9

Filmvisningar 13-14.11

Verkstäder 25-28.11

OBS! Obligatorisk förhandsanmälan.

 

Läs mer om programmet och anmäl din klass!

 

 

Gå i illustratören och animatören Antonia Ringboms snabbskola i att göra animationsfilm!