VAR KÖPA DVD-SAMLINGEN?


SKOLOR & BIBLIOTEK

kan köpa sina boxar med medhörande visnings- respektive utlåningstillstånd direkt från Finlandssvenskt filmcentrum. Skolor betalar 150 euro för hela helheten, d.vs. 2 boxar. Biblioteksrättigheterna kostar 100 euro per box. Kontakta Dag Andersson, dag.andersson(at)filmcentrum.fi, tel. 040-5386260.

PRIVATPERSONER 

kan också köpa boxar direkt från Finlandssvenskt filmcentrum.