FINLANDSSVENSKA KORTFILMER ÄNTLIGEN PÅ DVD!

Finlandssvenskt filmcentrum är initiativtagare till samlingen som går under namnet Här började äventyret. Samlingen distribueras av Nordisk Film och hela projektet möjliggörs tack vare stöd av Svenska kulturfonden och Konstsamfundet.

Personer som vill få tag på finlandssvensk film kontaktar ofta Filmcentrum, men innan denna dvd-samling har det inte funnits mycket konkret att erbjuda. De finlandssvenska filmerna (som ofta är kort- eller dokumentärfilmer) har i regel inte varit tillgängliga efter att de visats på tv.

2 BOXAR, 5 SKIVOR, 22 FILMER!

I denna samling finns ett urval finlandssvenska kortfilmer från 1980- och 1990-talet och från åren 2000-2009. Dessutom finns en hel dvd tillägnad KLAUS HÄRÖS hela kortfilmsproduktion (den svenskspråkiga) och en annan tillägnad CLAES OLSSONS hela svenskspråkiga kortfilmsproduktion. Samlingen består av 2 dvd-boxar. Den ena boxen med Härös och Olssons produktion (2 dvd-skivor) och den andra boxen med kortfilmer indelade per årtionde (3 dvd-skivor). Det blir totalt 2 boxar, 5 skivor och 22 filmer.Med andra ord är detta en unik samling finlandssvensk film!

Med samlingen vill vi uppmärksamma den finlandssvenska filmen och göra den tillgänglig för den vanliga tittaren.

Alla filmer är textade till svenska för hörselskadade, finska och engelska. Därtill finns specialgjorda intervjuer med alla regissörer vars filmer finns i samlingen. Intervjuerna är gjorda av Klas Fransberg. I boxarna ingår dessutom texter om samtliga filmer. Det är filmkritiker Krister Uggeldahl som skrivit dem.

 

VAR KÖPA DVD-SAMLINGEN?


SKOLOR & BIBLIOTEK

kan köpa sina boxar med medhörande visnings- respektive utlåningstillstånd direkt från Finlandssvenskt filmcentrum. Skolor betalar 150 euro för hela helheten, d.vs. 2 boxar. Biblioteksrättigheterna kostar 100 euro per box. Kontakta Dag Andersson, dag.andersson(at)filmcentrum.fi, tel. 040-5386260.

PRIVATPERSONER 

kan också köpa boxar direkt från Finlandssvenskt filmcentrum.